GOUDA OP SCHRIFT - Hier komt het geschreven verleden van Gouda tot leven

Het project Gouda op schrift

Het project GOS (Gouda op Schrift) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. In het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard. Deze oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden gefotografeerd, getranscribeerd in hedendaags schrift en hertaald naar modern Nederlands. De achtergrond van de teksten wordt onderzocht.

GOS logo

U I T G E L E Z E N

Museum Gouda  17 feb - 17 mei
Een tentoonstelling over boekdrukkunst, boeken en lezen

Museum Meermanno (Den Haag) laat bovendien werken van Gerard Leeu zien uit de eigen collectie.
Gouda op Schrift geeft 2 kaarten uit met afbeeldingen uit Twijspraec. 

Stadsbeschrijvingen

Stadsgeschiedenis van Vereijck

Op dit deel van de website staan handschriften en oude drukken met Goudse stadsbeschrijvingen. De gedigitaliseerde handschriften staan als bladerboek op de site. We werken aan de transcriptie en hertaling van de vrij onbekende handschriften. Klik op het plaatje voor meer informatie.

Kloosterkronieken

Blz uit de kroniek van het Margarethaklooster te Gouda

Van een paar Goudse kloosters zijn Latijnse kronieken bewaard gebleven die verhalen over de stichting van het klooster en andere wetenswaardigheden. Klik op het plaatje voor een overzicht van de kronieken (als bladerboek in te zien). De kroniek van het Margarethaklooster is al vertaald.

Erasmiana

Erasmus geschilderd door...

Hier staan wat minder bekende teksten van en over Erasmus. Het gaat vooral om teksten m.b.t. zijn Goudse periode. Ze zijn getranscribeerd en overgezet in modern Nederlands. Klik op de afbeelding om ze in te zien.

UITNODIGING LEZING OP 11 MEI 20:00 uur 
Over twee onafscheidelijk handschriftjes en een hergebruikte wandcatalogus.
2 boekjes 2

Voor meer info over onze glossy Leeu kaarten, klik hier

'Van veel dieren bi een vergadert', dialoog 120

Varia

In Varia onder meer het boek Inventaris, met een uitgebreide beschrijving van Gouda

Via dit venster krijgt u toegang tot teksten die niet in andere rubrieken onder te brengen zijn.
Klik op het plaatje voor een overzicht van de boeken. Sommige zijn als bladerboek in te zien. Een enkele is al getranscribeerd en hertaald.

 

SAMENWERKING MET

logo Goudanet

Water is de ziel van Gouda

Het unieke waterstelsel van Gouda met de historische Tolvaart door de stad en de grote collectie sluizen is onder de naam ‘Gouda Waterstad’ in juni Landelijk Open Monument van de Maand. Gedurende deze maand wordt in dit kader veel georganiseerd: Waterwandelingen, Demonstraties van de sluizen, lezingen en debat, etc. In deze maand valt ook het Gouda Waterstad Festival op 21 en 22 juni.
Lees verder op www.goudawaterstad.nl/programma-juni