GOUDA OP SCHRIFT - Hier komt het geschreven verleden van Gouda tot leven

Het project Gouda op schrift

Het project GOS (Gouda op Schrift) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. In het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard. Deze oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden gefotografeerd, getranscribeerd in hedendaags schrift en hertaald naar modern Nederlands. De achtergrond van de teksten wordt onderzocht.

GOS logo

KERSTKAARTEN Gouda op Schrift

Wie het werk van het project Gouda op Schrift wil steunen, kan dat nu ook doen door de aankoop van speciale door en voor Gouda op Schrift gemaakte kerstkaarten. De afbeeldingen zijn afkomstig uit boeken die in het Streekarchief Midden Holland (SAHM) liggen. Lees meer over deze actie.

Stadsbeschrijvingen

Stadsgeschiedenis van Vereijck

Op dit deel van de website staan handschriften en oude drukken met Goudse stadsbeschrijvingen. De gedigitaliseerde handschriften staan als bladerboek op de site. We werken aan de transcriptie en hertaling van de vrij onbekende handschriften. Klik op het plaatje voor meer informatie.

Kloosterkronieken

Blz uit de kroniek van het Margarethaklooster te Gouda

Van een paar Goudse kloosters zijn Latijnse kronieken bewaard gebleven die verhalen over de stichting van het klooster en andere wetenswaardigheden. Klik op het plaatje voor een overzicht van de kronieken (als bladerboek in te zien). De kroniek van het Margarethaklooster is al vertaald.

Erasmiana

Erasmus geschilderd door...

Hier staan wat minder bekende teksten van en over Erasmus. Het gaat vooral om teksten m.b.t. zijn Goudse periode. Ze zijn getranscribeerd en overgezet in modern Nederlands. Klik op de afbeelding om ze in te zien.

Goudse boeken

Gerard Leeu staat in het Vroesenpark bij de St Jan

Al in de Middeleeuwen was Gouda een centrum van boekproductie. Ook was Gouda één van de eerste steden in de Noordelijke Nederlanden waar men begon met het drukken van boeken. Gerard Leeu drukte er in 1477 zijn eerste boek en kreeg dit standbeeld in de stad.

GOS op Boekenmarkt van Die Goude

22 november 2014 - Stadhuis op de Markt

Die Goude en andere Goudse organisaties verkopen daar hun (oude) boeken en uitgaven.

Ook Gouda op Schrift staat er.

Wij zullen daar onze bijzondere kaarten en kerstkaarten verkopen tegen een gereduceerde prijs.

Varia

In Varia onder meer het boek Inventaris, met een uitgebreide beschrijving van Gouda

Via dit venster krijgt u toegang tot teksten die niet in andere rubrieken onder te brengen zijn.
Klik op het plaatje voor een overzicht van de boeken. Sommige zijn als bladerboek in te zien. Een enkele is al getranscribeerd en hertaald.

 

SAMENWERKING MET

Logo van de gemeente Gouda

'Vogala' te beluisteren

Luister naar geluidsfragmenten van bekende middeleeuwse teksten. Je hoort de tekst en kunt meelezen met de oude tekst en de parallelle vertaling op het scherm van (voorlopig alleen) iPhone en iPad. De app is een initiatief van Frits van Oostrom, letterkundige en hoogleraar.

Meer over de Vogala app