GOUDA OP SCHRIFT - Hier komt het geschreven verleden van Gouda tot leven

Het project Gouda op schrift

Het project GOS (Gouda op Schrift) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. In het Streekarchief Midden-Holland, maar ook elders, worden tientallen bronnen bewaard. Deze oorspronkelijke teksten (tot 1800) worden gefotografeerd, getranscribeerd in hedendaags schrift en hertaald naar modern Nederlands. De achtergrond van de teksten wordt onderzocht.

GOS logo

Kaartenactie

U kunt Gouda op Schrift steunen met de aankoop van onze mooie kaarten met 18e eeuwse tekeningen. Dat zijn afbeeldingen van bloemen, vogels en vlinders/insecten. Ze zijn afkomstig uit boeken van het Streekarchief M-H te Gouda.

lees meer over onze kaarten

Stadsbeschrijvingen

Stadsgeschiedenis van Vereijck

Op dit deel van de website staan handschriften en oude drukken met Goudse stadsbeschrijvingen. De gedigitaliseerde handschriften staan als bladerboek op de site. We werken aan de transcriptie en hertaling van de vrij onbekende handschriften. Klik op het plaatje voor meer informatie.

Kloosterkronieken

Blz uit de kroniek van het Margarethaklooster te Gouda

Van een paar Goudse kloosters zijn Latijnse kronieken bewaard gebleven die verhalen over de stichting van het klooster en andere wetenswaardigheden. Klik op het plaatje voor een overzicht van de kronieken (als bladerboek in te zien). De kroniek van het Margarethaklooster is al vertaald.

Erasmiana

Erasmus geschilderd door...

Hier staan wat minder bekende teksten van en over Erasmus. Het gaat vooral om teksten m.b.t. zijn Goudse periode. Ze zijn getranscribeerd en overgezet in modern Nederlands. Klik op de afbeelding om ze in te zien.

Goudse boeken

Gerard Leeu staat in het Vroesenpark bij de St Jan

Al in de Middeleeuwen was Gouda een centrum van boekproductie. Ook was Gouda één van de eerste steden in de Noordelijke Nederlanden waar men begon met het drukken van boeken. Gerard Leeu drukte er in 1477 zijn eerste boek en kreeg dit standbeeld in de stad.

Nieuwe GOSSY (juli 2014)

Wil je weten wat er in het afgelopen halfjaar gebeurd is binnen GOS, lees dan de nieuwe GOSSY.
Onderwerpen zijn:
Koers 2014 voor Gouda op Schrift; Gouda op Schrift in de media; Vrijwilliger Hanne Kollaart; Gouda op Schrift presenteert zich; Het Bezemerfonds; Ontcijferen van 16e eeuwse Goudse catalogi; Gouda op Schrift op Youtube.

Alle GOSSY's zijn hier te vinden.

Varia

In Varia onder meer het boek Inventaris, met een uitgebreide beschrijving van Gouda

Via dit venster krijgt u toegang tot teksten die niet in andere rubrieken onder te brengen zijn.
Klik op het plaatje voor een overzicht van de boeken. Sommige zijn als bladerboek in te zien. Een enkele is al getranscribeerd en hertaald.

 

SAMENWERKING MET

Logo Streekarchief Midden Holland (SAMH)

GOS op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Het project Gouda op Schrift (GOS, 55 vrijwilligers) wil de geschreven geschiedenis van Gouda openbaar maken. Onze vrijwilligers transcriberen en hertalen o.a. 17e eeuwse handschriften. Er is de afgelopen jaren al veel werk verricht. Maar er is nog heel veel te doen. Daarom zijn we op zoek naar extra vrijwilligers.

Lees meer...